Įranga hibridinei klasei

Pagal ugdymo įstaigos erdvę:

Pagal poreikį:

Pagal klasę: