Nuotolinis ekranų valdymas i3RDM

Pagal ugdymo įstaigos erdvę:

Pagal poreikį:

Pagal klasę: