Specialiųjų ugdymosi poreikių įranga

Pagal ugdymo įstaigos erdvę:

Pagal poreikį:

Pagal klasę: