„Redbox VR“

Pagal ugdymo įstaigos erdvę:

Pagal poreikį:

Pagal klasę: