Interaktyvus ekranas i3 technologies

Pagal ugdymo įstaigos erdvę:

Pagal poreikį:

Pagal klasę: