Interaktyvios grindys

Pagal ugdymo įstaigos erdvę:

Pagal poreikį: